แบงก์ชาติ ให้ Virtual Bank เป็นธนาคารเต็มรูปแบบ จะให้ใบอนุญาตแค่ 3 รายก่อน คาดรู้ผล Q2/67

แบงก์ชาติ ให้ Virtual Bank เป็นธนาคารเต็มรูปแบบ จะให้ใบอนุญาตแค่ 3 รายก่อน คาดรู้ผล Q2/67

การเงิน

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยแนวทางสำหรับการอนุญาตให้จัดตั้ง Virtual Bank (ธนาคารไร้สาขา)โดยให้สามารถประกอบธุรกิจเป็นธนาคารพาณิชย์ได้เต็มรูปแบบ เพื่อให้มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับเปลี่ยนบริการให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไปได้

พร้อมทั้งปฏิบัติตามเกณฑ์การกำกับดูแลเช่นเดียวกันกับธนาคารพาณิชย์ในปัจจุบัน โดย ธปท. จะกำกับ Virtual Bank ตามระดับความเสี่ยง ให้ความสำคัญกับธรรมาภิบาลและวัฒนธรรมด้านความเสี่ยง (risk culture) รวมถึงความต่อเนื่องในการให้บริการของระบบ IT ประสิทธิภาพในการดูแลลูกค้าผ่านช่องทางดิจิทัล และความเหมาะสมของการใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก

สำหรับเป้าหมายที่ ธปท. ต้องการให้มี Virtual Bank เพื่อต้องการเห็นการนำเสนอบริการทางการเงินรูปแบบใหม่ด้วยเทคโนโลยี ข้อมูล และดิจิทัล โดยให้มีบริการทางการเงินที่ครบวงจร และเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละกลุ่ม โดยเฉพาะรายย่อยและ SMEs ที่ยังไม่ได้รับบริการทางการเงินอย่างเหมาะสมเพียงพอ และต้องให้บริการผ่านช่องทางดิจิทัลเป็นหลัก โดยที่ไม่มีสาขาของตนเอง

พร้อมทั้งมีการสร้างประสบการณ์การใช้บริการทางการเงินดิจิทัลที่ดีขึ้นให้กับลูกค้า ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย รวมถึงช่วยให้เกิดการแข่งขัน เพื่อพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงินอย่างเหมาะสม

ขณะเดียวกัน ธปท. เน้นย้ำว่า จะต้องไม่มีลักษณะการประกอบธุรกิจในรูปแบบที่ไม่ยั่งยืน เช่น เร่งขยาย หรือ ทำธุรกรรมเสี่ยงจนกระทบฐานะ รวมถึงมีการแข่งขันที่ไม่เหมาะสมจนกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงิน เช่น การให้ดอกเบี้ยเงินฝากสูงมากๆ เพื่อแย่งลูกค้ากัน หรือแข่งกันปล่อยสินเชื่อที่กระตุ้นให้มีการก่อหนี้จนเกินตัว และการใช้อำนาจทางตลาดอย่างไม่เหมาะสม โดยเฉพาะเงื่อนไขผูกมัดคู่ค้าทางธุรกิจที่ให้ใช้บริการเฉพาะกับ Virtual Bank ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเท่านั้น

ด้านคุณสมบัติของผู้ขอจัดตั้ง Virtual Bank มีรูปแบบธุรกิจที่ตอบโจทย์เป้าหมายข้างต้นได้อย่างยั่งยืน มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการดิจิทัล และการใช้ข้อมูลที่หลากหลาย และที่สำคัญต้องมีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง โดยมีผู้ถือหุ้นใหญ่สามารถสนับสนุนให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม เมื่อ Virtual Bank เปิดดำเนินการในช่วง 3-5 ปีแรก จะต้องมีการดำเนินกิจการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยทาง ธปท. จะมีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ดำเนินกิจการอย่างมั่นคง ไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบ

อัพเดทข่าวการเงินน มาใหม่ แนะนำข่าวเพิ่มเติม :  อัปเดตเงินเยียวยาน้ำท่วมรับสูงสุด 7,000 บาทต่อครัวเรือน เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่!