เปิด 19 นิทรรศการแห่งการตามหาแรงบันดาลใจใน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566”

งาน “เทศกาลอีสานสร้างสรรค์ 2566” หรือ Isan Creative Festival 2023 ปีนี้จัดที่จังหวัด ขอนแก่น ใครอยากทราบความคืบหน้าว่า “อีสาน” บ้านเรากำลังคิดอะไร ทำอะไร หรือมีอะไรใหม่ๆ เกิดขึ้นบ้าง ที่จะก้าวไปกับโลกยุคดิจิทัล งานนี้ให้คำตอบที่จะทำให้คุณทึ่งและหลงรัก “อีสาน” มากขึ้น

อีสาน เต็มไปด้วย ทุนวัฒนธรรรม ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติและความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ซึ่ง “นักสร้างสรรค์” ได้นำมาเป็นแรงบันดาลใจในการพัฒนาต่อยอดให้เกิด “ธุรกิจใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่” ที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดยุคดิจิทัล

สถานที่ : TCDC ขอนแก่น
นิทรรศการ “ภูมิดี อยู่ดี” หรือ Local Immunity เล่าถึงอาหารในแง่มุมของการสร้าง ภูมิคุ้มกัน ให้ร่างกาย และยังเชื่อมโยงกับความจำเป็นที่ต้องมีความหลากหลายทางชีวภาพของพืชผักท้องถิ่น เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันไม่ให้สิ่งแวดล้อมถูกทำลายจนไม่มีโอกาสฟื้นคืน และเพื่อให้เราอยู่ดีมีสุขในอนาคต

พร้อมกับนำเสนอแนวโน้มการเติบโตทั้งในด้านการผลิตและการบริโภคของ “อุตสาหกรรมอาหาร” ทั่วทุกภูมิภาคของไทย โดยการเปิดตำรายาและสูตรอาหารดั้งเดิมประจำถิ่น ที่เปี่ยมด้วยคุณประโยชน์และสรรพคุณทางยา

สถานที่ : ป้ายรถเมล์หน้าโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน
นิทรรศการ “ขนส่งสาธารณะเชื่อมเมือง” หรือ Khon Kaen Urban Transit นำเสนอข้อมูลและโมเดล “ต้นแบบรถไฟฟ้ารางเบา” ที่กำลังจะได้รับการนำมาวิ่งให้บริการจริงในระยะเวลาอันใกล้นี้

เป็นสื่อกลางในการเล่าเรื่อง ระบบการขนส่งสาธารณะของเมืองขอนแก่น ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อาทิ โครงการแทรมน้อยรอบสวนสาธารณะบึ่งแก่นนคร, โครงการ LRT (Light Rail Transport) และ โครงการ Smart สองแถว ซึ่งจะสร้างการเปลี่ยนแปลงและโอกาสทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

สถานที่ : สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น
นิทรรศการนี้เป็นโครงการที่ต่อยอดจาก Made in Srichan (เมด อิน ศรีจันทร์) เพื่อต่อยอดสินทรัพย์อันมีคุณค่าของ “ย่านถนนศรีจันทร์” ย่านการค้าเก่าแก่ของ จ.ขอนแก่น ให้กลายเป็น “ย่านสร้างสรรค์ศรีจันทร์” โดยการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มชุมชน ผู้ประกอบการ และธุรกิจดั้งเดิมภายในย่านนี้จำนวน 10 ร้านค้า (รวมโครงการเดิม เป็น 20 ร้านค้า)

โดย “นักออกแบบอีสาน” จับมือกับ “ร้านค้า” ร่วมกันสร้างสรรค์ ผลงานใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ เมนูใหม่ การเล่าเรื่องราวแบบใหม่ บรรจุภัณฑ์โฉมใหม่ ให้เข้าถึงทุกกลุ่มคนมากกว่าเดิม และกลายเป็นเอกลักษณ์ของ “ศรีจันทร์”

สถานที่ : หลังบ้านรวมทวี
นิทรรศการนี้นำเสนอโดย Design and Objiects Association (D&O)  สมาคมที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขับเคลื่อนวงการออกแบบของดีไซเนอร์และเจ้าของแบรนด์ไทย จัดแสดงผลงานการออกแบบบนแนวคิด Future Paradise ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากความถนัดดั้งเดิมของแต่ละแบรนด์ผสานกับจินตนาการในอีก 10 ปีข้างหน้าว่าผลิตภัณฑ์หรือสินค้าของแต่ละแบรนด์จะมีดีไซน์ออกมาในรูปแบบใด

ออกแบบ เปิด 19 นิทรรศการ

สถานที่ : TCDC ขอนแก่น
จากโครงการพัฒนาอาหารกลางวันเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษา ภายใต้ค่าใช้จ่าย 21 บาท/คน (Lunch & Learn) ในงานเทศกาลฯ ครั้งที่ 1 สู่ “การพัฒนาวัตถุดิบ” ที่นำมาทำเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนในงานเทศกาลฯ ปีนี้ โดยใช้ชื่อว่า School Yard Lunch หรือในชื่อภาษาไทย “ปลูก เด็ด เฮ็ด เฮียนฮู้”

โครงการฯ จะทำงานร่วมกันกับเกษตรกร แม่ครัว บุคลากร และนักเรียนในโรงเรียน เพื่อพัฒนา “เมนูอาหารกลางวัน” โดยคำนึงถึงการใช้วัตถุดิบท้องถิ่นและสารอาหารเป็นหลัก

สถานที่ : สถานีขนส่งปรับอากาศจังหวัดขอนแก่น
นิทรรศการ “เล่นแร่แปรผ้า” หรือ House of Fabric-Ation  เป็นการนำเสนอ “สิ่งทออีสาน” ที่รังสรรค์ขึ้นจากการนำความรู้ทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาผสานเข้ากับ การออกแบบ วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น และอัตลักษณ์ของภูมิภาค เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ผ้าทออีสานให้มีรูปแบบร่วมสมัยตามมาตรฐานสากล

หมายถึงการนำ “ของเหลือทิ้ง” มาแปรรูปเป็นเส้นใย แล้วนำมาทอด้วยเครื่องทอผ้าท้องถิ่นอีสาน ออกมาเป็นผ้าที่มีลวดลายอัตลักษณ์อย่างผ้าทออีสาน แล้วนำไปตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่ได้จริง

สถานที่ : 1502 Creative Sharing Space
นิทรรศการ อีสานบ้านเฮา หรือ Isan, Our Home(town) ถ่ายทอดเรื่องราวของ “บ้านเฮา” ที่ผสานสินทรัพย์ทางภูมิปัญญาเเละวัฒนธรรมเข้ากับความคิดสร้างสรรค์ การออกแบบ เเละนวัตกรรม ผ่านเครือข่ายย่านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยนำเสนอตัวอย่างเรื่องราวของสองเมืองศักยภาพอย่าง “สกลนคร” และ “นครราชสีมา” ที่นำสินทรัพย์และความคิดสร้างสรรค์ของคนในพื้นที่มาปลุกปั้นให้เมืองก้าวสู่การเป็น “พื้นที่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”

สถานที่ : TCDC ขอนแก่น
นิทรรศการ ”มักหมัก” หรือ Isan Flavour Library นำเสนอ ภูมิปัญญาการหมักดองของอีสาน ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ในวัฒนธรรมมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นศาสตร์การถนอมอาหาร ที่ทำให้เกิดความซับซ้อนและความหลากหลายของรสชาติขึ้น ความลับของรสชาติอันความหลากหลายของการหมักดองอีสานจะถูกคลี่ออกมาเป็นนิทรรศการ “มักหมัก”

วัตถุดิบท้องถิ่นหลายอย่างของภาคอีสาน เช่น เห็ดถ่าน มันมือเสือ หนอนไหม กระถิน ดอกกะเพรา กลีบดอกบัว ฯลฯ สามารถนำมา “หมักดอง” และใช้ประกอบอาหารโดยเชฟรุ่นใหม่ร่วมสมัยได้อย่างไม่น่าเชื่อ

ข่าวออกแบบเพิ่มเติม>>>>การออกแบบห้องนอน ตามหลักแล้วห้องนอนที่ดีนั้นควรตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก หรือทางทิศใต้