‘เบทาโกร’ ชี้แจงปันผลก่อน IPO หมื่นล้าน มาจากกำไรสะสมในอดีต

‘เบทาโกร’ ชี้แจงปันผลก่อน IPO หมื่นล้าน มาจากกำไรสะสมในอดีต

‘เบทาโกร’ ชี้แจงประเด็นปันผลก่อน IPO มูลค่ารวม 1.05 หมื่นล้านบาท มาจากกำไรสะสมในอดีต และยืนยันว่าผู้ถือหุ้นเดิมมีการทำสัญญาห้ามขายหุ้นเดิมทั้งหมดก่อน IPO เป็นเวลา 6 เดือน

เบทาโกร

บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) หรือ BTG ชี้แจงประเด็นการจ่ายปันผล 10,500 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการเสนอขายหุ้น IPO

โดย ‘วสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์’ ซีอีโอของเบทาโกรยืนยันว่า เป็นการจ่ายปันผลจากกำไรสะสมในอดีตจากผลการดำเนินงานก่อนนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แก่ผู้ถือหุ้นเดิมที่เป็นเจ้าของบริษัท 100%

ทั้งนี้ การจ่ายปันผลก่อน IPO ไม่ว่าจะมาจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน หรือการกู้ยืมระยะสั้น (Bridge Loan) เป็นเรื่องปกติทั่วไป ซึ่งเป็นการบริหารจัดการสภาพคล่องและปรับโครงสร้างทางการเงินให้เหมาะสม

นอกจากนี้ ในส่วนประเด็นการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิม จำนวน 450 ล้านหุ้น ในราคาพาร์หุ้นละ 10 บาท เพื่อปรับโครงสร้างสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นเดิมให้มีความเหมาะสม

ซึ่งเป็นกระบวนการเตรียมความพร้อมก่อนการทำ IPO ตามปกติ โดยรายละเอียดดังกล่าวถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนในหนังสือชี้ชวนแล้ว

อีกทั้งขอยืนยันว่าผู้ถือหุ้นเดิมก่อน IPO ทุกราย ได้เข้าทำสัญญาห้ามขายหุ้นทั้งหมด 100% ที่ถืออยู่ก่อน IPO จำนวนรวม 1,500 ล้านหุ้น เป็นระยะเวลา 6 เดือนหลังจากหุ้น BTG เข้าเทรดวันแรก เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน

ทั้งนี้ เบทาโกรพร้อมสร้างการเติบโตของผลการดำเนินงานอย่างแข็งแกร่งและต่อเนื่องตามแผนการลงทุนและขยายธุรกิจในอนาคต เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย

ติดตามข่าวเกี่ยวกับธุรกิจเพิ่มเติมได้ที่นี่ : รัสเซียเผยรายชื่อประเทศทำตัวไม่เป็นมิตร ใครจะทำธุรกิจด้วยต้องแจ้งรัฐบาล